Kokouskutsu: NLC ry sääntömääräinen kevätkokous 9.4.

26.3.2024


Tervetuloa Northern Lights Cheerleading NLC ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Aika: Tiistai 9.4. klo 17.00
Paikka: Taskilan halli, kokoustila, Suolamännyntie 11, 90520 Oulu

- - - - - -

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
  2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
  2.2. Valitaan kokouksen sihteeri
  2.3. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
  2.4. Valitaan kokouksen ääntenlaskijat
3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Northern Lights Cheerleading NLC ry:n toimintakertomus vuodelta 2023
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään tilintarkastuskertomus
8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
9. Ilmoitus seuraavan kokouksen koolle kutsumisesta
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Osallistumisoikeus
Kaikilla jäsenillä on osallistumisoikeus kokoukseen. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni käytettävissään. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Jäsenen on viimeistään 21 vrk ennen yhdistyksen syys- tai kevätkokousta kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle, mikäli jäsen haluaa kokouksessa käsiteltävän tiettyä asiaa.

Pyydämme ennakkoilmoittautumista, mikäli olet tulossa kokoukseen. Ilmoittaudu kokoukseen puheenjohtaja Arja Uusi-Illikaiselle sähköpostitse, osoite arja.uusi-illikainen@northernlights.fi sunnuntaihin 7.4. mennessä.

Terveisin, NLC ry Johtokunta