Tiedote: Northern Lightsin harjoitustoiminnan keskeytys Taskilan hallilla jatkuu 13.4. saakka

17.3.2020


Northern Lightsin harjoitustoiminnan keskeytys Taskilan hallilla jatkuu 13.4. saakka

Perustuen Suomen hallituksen 16.3.2020 antamiin linjauksiin ja suosituksiin koronaviruksen hillitsemiseksi, seura jatkaa Taskilan hallin harjoittelukatkoa toistaiseksi maanantaihin 13.4. saakka. Seuran johtokunta kokoontuu arvioimaan seuratoiminnan tilannetta seuraavan kerran kokouksessaan sunnuntaina 29.3.

Hallin harjoittelukatkon aikana valmentajat aktivoivat joukkueita kotiharjoitteluun. He järjestävät etäyhteydellä harjoituksia ja suunnittelevat sekä ohjeistavat viikottaisia kotitreeniohjeita kaikille liikkujille ikä- ja taitotasosta riippuen jokaiselle sopivalla tavalla. Haluamme tässä vaiheessa jo kiittää seuran valmentajia, jotka ovat sopeutuneet upeasti tilanteeseen ja ideoineet mitä hienoimpia tapoja osallistaa kaikkia jäseniämme kotona! Toivomme myös, että vanhemmat ovat mukana kannustamassa nuoriamme kotitreeneihin.

Saamme seuran toimistolle tällä hetkellä jonkin verran kyselyitä kevään toiminnan jatkumisesta ja kausimaksujen suhteen. Seuran normaalin käytännön mukaan jäsen- ja kausimaksut laskutetaan toimistolta käsin jokaisella kaudella yhteensä neljässä vaiheessa joukkueittain, viimeisten ryhmien laskutus on tehty aikataulun ja normaalin käytännön mukaan viikolla 11.

Jäsen- ja kausimaksu kevätkauden osalta maksetaan normaaliin tapaan. Mikäli harjoittelukatkoa tulee viranomaissuosituksen ohjeistuksen perusteella jatkaa reilusti nyt ennakoitua pidemmälle eli koko kevätkauden ajaksi, arvioi seuran johtokunta harjoitusten korvattavuuden erikseen joukkuekohtaisesti. Korvaavuuksia voidaan toteuttaa ja toteutetaan esimerkiksi joukkueiden etäharjoittelun koordinoimisella ja ohjeistuksilla, tai myöhemmin tapahtuvina leirityksinä tai pidennettyinä viikkoharjoituksina toiminnan palautuessa ennalleen. Tämä arvioidaan kuitenkin vasta, kun tiedämme enemmän onko hallin treenikatkoa jatkettava ja jos, niin kuinka pitkään. Johtokunta kokoontuu arvioimaan tilannetta seuraavan kerran 29.3., jolloin toivon mukaan on tietoa enemmän käytettävissä.

Kaikkien jäsenten on hyvä muistaa myös, että urheiluseuratoiminta ei ole voittoa tuottavaa liiketoimintaa. Lähtökohtaisesti kannamme koronaviruksen ehkäisystä koituvat asiat yhteisönä ja yhteisöllisesti yhdessä, koska me kaikki olemme urheiluseurassa jäseninä - Vaikka halli on viranomaisohjeistuksen perusteella suljettuna, on seurallamme tästä huolimatta peruskustannuksia jotka eivät ole poistuneet vaikka hallilla harjoitustoiminta onkin keskeytettynä. On siis hyvä muistaa, että mahdolliset suhteessa pienet kausimaksun osapalautukset esimerkiksi kuukauden tai kahden ajalta rahana eivät välttämättä ole yksittäiselle jäsenelle iso summa, mutta kokonaisuutena voivat aiheuttaa sen, että seura joutuu kautta linjan nostamaan seuraavan kauden kausimaksuja reilusti, jotta palautuksista koituva talouden vaje saadaan korjattua – Tämä ei oletettavasti ole kenenkään seuramme jäsenen toive. Johtokunta käy kokoontuessaan asiaa läpi useista näkökulmista kokouksessaan 29.3., jolloin arvioidaan tilannetta myös harjoituksien korvaavuuksista etäharjoituksien, ohjauskertojen, leirien tai muun muotoisena.

Olemme saaneet seuran jäsenistöltä ja vanhemmilta myös paljon positiivisia ja kannustavia viestejä tänä kaikille haastavana aikana – Haluamme kiittää teitä näistä viesteistä! Kolmas sektori eli myös koko suomalainen urheiluseuratoiminta elää parhaillaan todella haasteellista aikaa, jossa emme voi varmuudella tietää tulevaisuutta ja epätietoisuus leimaa raskaalla tavalla meitä kaikkia urheiluseurassa toimivia ja harrastavia. Ollaan siispä yhdessä ylpeitä seurastamme ja jäsenyydestämme seurassa, tehdään yhteisöllisesti töitä että oululainen cheerleading jatkuu Taskilan hallilla heti kun se on mahdollista ja tullaan entistä vahvempina takaisin hallille meille kaikille rakkaan harrastuksen pariin!

Lue lisää Suomen Cheerleadingliiton tiedotteesta (julkaistu 16.3.) tästä linkistä:
https://scl.fi/blog/2020/03/16/scl-tiedottaa-valtioneuvostolta-uusia-linjauksia-toimista-koronaviruksen-torjumiseksi/

Lisätietoja ja ajankohtaiset päivitykset koronavirustilanteeseen löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta, osoitteesta https://thl.fi .
 
- - - - - - -
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Heli Kaskela, heli.kaskela (a) northernlights.fi
Puheenjohtaja Arja Uusi-Illikainen, arja.uusi-illikainen (a) northernlights.fi