Kokouskutsu: NLC ry syyskokous 26.11.2019

4.11.2019

Tervetuloa Northern Lights Cheerleading NLC ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Aika: Tiistai 26.11.2019 klo 17.00
Paikka: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu / kokoustlat, Sammonkatu 6, 90570 Oulu

Alustava esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri
 2.3 Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
 2.4 Valitaan kokouksen ääntenlaskijat

3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2020

7. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020

8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle

9. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuodelle 2020

10. Muut asiat

11. Ilmoitus seuraavan kokouksen koollekutsumisesta

12. Kokouksen päättäminen

Osallistumisoikeus
Kaikilla jäsenillä on osallistumisoikeus kokoukseen. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni käytettävissään. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Jäsenen on viimeistään 21 vrk ennen yhdistyksen syys- tai kevätkokousta kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle, mikäli jäsen haluaa kokouksessa käsiteltävän tiettyä asiaa.

Kiinnostaako johtokuntatoiminta? Johtokunta etsii energisia seuran kehittämistyöstä kiinnostuneita henkilöitä vahvistamaan johtokuntaa ja kehittämään seuran toimintaa vuodelle 2020. Johtokunnan luottamustoimisilla seura-aktiiveilla on vuosittain nimettyjä erilaisia tehtäviä vastuualueinaan, vastuualueet on lueteltu seuran Toimintakäsikirjassa.  Lisätietoja johtokuntatyöskentelystä antaa puheenjohtaja Arja uusi-Illikainen sähköpostitse, arja.uusi-illikainen@northernlights.fi . Tervetuloa mukaan seuran toimintaan ja johtokuntaan!

NLC ry / Johtokunta